Een federale rechtbank in Californië verwerpt de zaak tegen grote olie- en gasconcerns als Shell, ExxonMobil en BP. De zaak over klimaatverandering is eerder aangespannen door de steden Oakland en San Francisco. 

Volgens de rechter is het probleem te breed om te worden beslist in de rechtszaal.

De steden hebben de bedrijven, onder meer Chevron en ConocoPhillips, vorig jaar voor de rechter gesleept. Oakland en San Francisco vinden dat de concerns moeten meebetalen aan waterkeringen. Die zijn vanwege de stijgende zeespiegel nodig om de steden tegen overstromingen te beschermen.

De bedrijven zouden grotendeels verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, omdat zij de afgelopen jaren aanhoudend hebben geïnvesteerd in fossiele brandstoffen.

De energiereuzen zouden vooraf van de gevaren en risico's hebben geweten, maar niets hebben gedaan om de productie in te dammen of het verbruik van fossiele brandstoffen te beteugelen.

Reëel

De rechter stelt dat met deze kwestie binnen- en buitenlandse beleidsbesluiten zijn gemoeid, die buiten de invloed liggen van de rechtbank. Wel erkent de rechter dat de klachten reëel zijn en een mondiaal karakter hebben.

Shell heeft eerder al gezegd de rol van energie in klimaatverandering lang geleden te hebben erkend en de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te ondersteunen.

''Maar we geloven dat klimaatverandering een brede maatschappelijke uitdaging is die moet worden aangepakt met degelijk overheidsbeleid en veranderingen bij het publiek, en niet via de rechtbank", aldus Shell.