De Europese Unie wil de energie-efficiëntie tegen 2030 verhogen naar tenminste 32,5 procent. Mogelijk wordt dit doel na een herziening in 2023 bijgesteld naar een nog hoger percentage.

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben hierover een akkoord bereikt, meldt de commissie woensdag.

Voor 2020 is het doel een energie-efficiëntie van 20 procent. In november 2016 deed de Europese Commissie al een voorstel voor een doel van 30 procent in 2030.

Als onderdeel van de nieuwe afspraken moet het voor bedrijven en consumenten aantrekkelijker worden om hun energieverbruik te verlagen. Zo moeten bijvoorbeeld bewoners van een flat beter inzicht krijgen in hun warmteverbruik.

Vorige week werd al een nieuw doel voor hernieuwbare energie afgesproken. Tegen 2030 moet 32 procent van alle verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen komen. Al deze nieuwe afspraken moeten ervoor zorgen dat de EU kan voldoen aan de afspraken die in 2015 in Parijs zijn gemaakt.

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy benadrukt in een tweet dat de nieuwe doelstellingen niet goed genoeg zijn en dat hij teleurgesteld is in "de minimalistische" aanpak. Hij vindt dat het doel bij de review in 2023 flink naar boven moet worden bijgesteld.