Onder Nederlandse boeren leeft een sterke behoefte om de landbouwsector te hervormen. Een ruime meerderheid van de agrariërs zegt te willen overstappen op natuurvriendelijke vormen van landbouw.

Dagblad Trouw heeft een opinieonderzoek onder boeren laten uitvoeren en dit dinsdag gepubliceerd onder de naam De Staat van de Boer.

Het onderzoek is uitgevoerd door agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy. De boeren werd gevraagd naar hun eigen welzijn, de huidige landbouwsector en hun ideeën voor de toekomst.

Van de ondervraagden werkt slechts 6 procent biologisch. Daar staat tegenover dat 80 procent van de Nederlandse boeren wil overstappen naar natuurvriendelijke methoden.

Overstappen

De helft van de agrarische bedrijven zegt binnen tien jaar te willen overstappen naar een duurzame vorm van landbouw. Volgens de boeren is dat niet alleen minder vervuilend, maar ook economisch sterker. Om de verandering te willen bewerkstelligen, wil drie kwart van de agrariërs samenwerken met kritische groene organisaties.

Van de boeren zegt 70 procent het niet langer acceptabel te vinden dat de natuur onder druk komt te staan door een intensievere landbouw en veeteelt. De agrariërs vinden dat de focus van bedrijven niet langer moet liggen op export, maar dat ze moeten kiezen voor een landbouw waarin wordt samengewerkt met de natuur. 

Neerslachtig

Uit het onderzoek blijkt verder dat boeren nog steeds trots zijn op het vak dat ze uitoefenen. De beroepsgroep voelt zich echter niet begrepen door de buitenwereld. Drie kwart van de ondervraagden zegt dat het vak twintig jaar geleden aantrekkelijker was.

Volgens 85 procent van de ondervraagden is er sprake van een regelrechte crisis in het buitengebied. Daardoor is meer dan de helft van de boeren een tijd neerslachtig geweest over de toekomst van zijn bedrijf. 

Nieuw beleid

Met de presentatie van de uitkomsten wordt het Nationaal Landbouwdebat afgetrapt. Daarin wordt gesproken over de toekomst van de agrarische sector.

Han Wiskerke van de Wageningen Universiteit noemt het onderzoek in Trouw representatief en bruikbaar voor nieuw beleid. "Nederland is toe aan een nieuwe Sicco Mansholt", zegt hij tegen de krant. "We hebben een visionair nodig, een bewindspersoon die over zijn eigen regeerperiode heen kijkt, tot in 2030."

Minister Carola Schouten van Landbouw is van plan om in de zomer een nieuwe visie op landbouw te presenteren.

Ben jij een boer? Deel in de NUjij-reacties of jij ook wil overstappen op natuurlijke methoden, en waarom.