Groene waterstof, gemaakt van water met gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit, zou een wezenlijk onderdeel moeten zijn van het Klimaat- en Energieakkoord. 

Dat zeggen 23 organisaties die samen de Waterstof Coalitie vormen.

De Waterstof Coalitie, een initiatief van Greenpeace Nederland, roept de regering op groene waterstof te stimuleren voor verdere verduurzaming van de energievoorziening.

Vergroening van de industrie, energieopslag en flexibilisering van het net zijn speerpunten in het manifest. Dit is volgens de coalitie een effectieve oplossing om richting 2030 een forse bijdrage te leveren aan de daling van CO2-uitstoot.

Financiële middelen

De partijen vragen onder meer financiële middelen van de regering om het verschil tussen de kosten voor groene waterstof en het duurdere grijze niet-duurzame alternatief te dekken.

Naast Greenpeace zijn ook netbeheerders, industrie, energiebedrijven onderdeel van de alliantie. Ook TU Delft, TU Eindhoven en ondernemersorganisatie VNO-NCW zetten hun handtekening onder het manifest.