Hoogspanningsnetbeheerder TenneT moet voortaan ook elektriciteit op zee mogen leveren. Olie- en gasplatformen in de Noordzee zouden dan stroom van windparken kunnen gebruiken om bijvoorbeeld gas op te pompen.

Dat vindt onderzoeker en kwartiermaker René Peters van onderzoeksinstituut TNO. 

De offshore-industrie werkt nu nog met stroom die op de platforms zelf wordt opgewekt door gas te verstoken. Volgens de regels moet alle stroom van windparken nu naar land worden gebracht.

Het gaat om een van de vele regelwijzigingen en ideeën die TNO voorstelt in het kader van een onderzoeksprogramma naar het verminderen van de CO2-uitstoot in de Noordzee.

Met al die maatregelen samen zou de jaarlijkse uitstoot met 1 megaton kunnen worden teruggebracht. Ter vergelijking: om te voldoen aan doelstellingen van de overheid moet de totale CO2-uitstoot van Nederland in 2030 met 56 megaton zijn afgenomen.

Productie aardgas

Overigens zal de productie van aardgas op de platformen komende jaren wel afnemen. Dat heeft te maken met leeg rakende gasvelden, een lage gasprijs en oplopende operationele kosten. De onderzoekers hebben daarom ook plannen uitgewerkt om de platformen een groen tweede leven te geven, als een soort superbatterijen.

Met de stroom van windparken zou op zo'n platform waterstof gemaakt kunnen worden. Dat is makkelijk op te slaan in de lege gasvelden en het kan via gaspijpen naar land worden vervoerd. De waterstof kan hier dan weer worden omgezet in stroom. Ook kan de waterstof worden gebruikt in de chemische industrie.

TNO doet dit onderzoek niet alleen. Bij het programma zijn bijvoorbeeld ook partijen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrokken.