De inspecteurs die moeten gaan controleren of bedrijven op het energieverbruik besparen, lopen tegen praktische problemen aan.

Zo hebben ze van tienduizenden ondernemingen niet genoeg gegevens. Alleen van de grootste energieverbruikers zijn de energiegegevens bekend, zegt Gérard Bouman, directeur van de koepelorganisatie voor gemeentelijke omgevingsdiensten tegen dagblad Trouw.

De inspecteurs zijn nu veel tijd kwijt met het verzamelen van de gegevens over het energieverbruik van bedrijven, terwijl de netbeheerders al gegevens hebben over het verbruik van ondernemingen.

Pas wanneer de controleurs deze cijfers hebben, kunnen ze structureel gaan handhaven, zegt een controleur van de omgevingsdienst Veluwe IJssel tegen het dagblad.

Maar netbeheerders mogen deze gegevens niet delen omdat ze vertrouwelijk zijn. Belangenorganisatie VNO-NCW zou ook tegen het delen van deze informatie zijn.

Een grote groep ondernemingen in Nederland is al langer verplicht om energiebesparende maatregelen door te voeren. Sinds 1993 is de verplichting al opgenomen in de Wet milieubeheer, maar de handhaving liet altijd te wensen over. Sinds kort zijn meer controleurs ingezet om de regels ook daadwerkelijk te handhaven.