Wereldwijd hebben meer mensen toegang tot elektriciteit gekregen en het aandeel groene energie is toegenomen. Desondanks lopen ontwikkelingen nog achter op doelstellingen van de Verenigde Naties (VN).

Dat staat in een woensdag gepubliceerd gezamenlijk rapport van onder meer het Internationaal Energieagentschap (IAE), de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De onderzoekers legden wereldwijde ontwikkelingen op het vlak van energiegebruik langs de meetlat van de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030. Het belangrijkste streven van de VN is toegang tot elektriciteit over de hele wereld.

Tussen 2010 en 2016 daalde het aantal mensen dat verstoken is van stroom, waarbij vooral Bangladesh, Ethiopië, Kenia en Tanzania vorderingen maakten. Toch gaat de mondiale elektrificatie te traag, waardoor over twaalf jaar nog 674 miljoen mensen zonder stroom zitten.

Op het vlak van groene energie zien de organisaties bemoedigende resultaten. Zo neemt elektriciteit uit milieuvriendelijke bronnen als zonnepanelen en windmolens toe, mede dankzij de lagere kosten voor deze productie.

Maar ook op dit vlak is nog veel werk aan de winkel om te voldoen aan de VN-doelstellingen.