Two Towers, een samenwerkingsverband van een aantal bedrijven, wil de vorming van oesterbanken bij windmolens stimuleren en er met een aantal innovatieve technieken voor zorgen dat windmolens langer meegaan.

Daarvoor krijgt het consortium van Van Oord Renewable Finance, Investri Offshore en Green Giraffe Holding een innovatiesubsidie van maximaal 15 miljoen euro. Two Towers gaat de verschillende innovaties testen op de innovatiekavel Borssele V in de Noordzee, maakt het ministerie van Economische Zaken vrijdag bekend.

Een nieuw montagesysteem tussen de mast en de fundering geeft de windmolens een langere levensduur en zorgt ervoor dat ze minder onderhoud nodig hebben. Daarnaast experimenteert het consortium met een coatinglaag, die ook positief moet uitpakken voor het behoud van de windmolens.

In de buurt van de windmolens ontwikkelen zich nieuwe ecosystemen. Dit komt doordat er geen zogenoemde bodemverstorende activiteiten plaatsvinden, zoals sleepnetvisserij.

De oesterbanken helpen de bodem rond de fundering van de windmolens heel te houden. Hiermee leveren ze een bijdrage aan een gezond ecosysteem in de Noordzee. De oesterbanken worden niet geoogst.

De innovatiekavel is een testgebied tussen de al eerder gegunde kavels Borssele I en III. Nieuwe technieken voor windmolens kunnen hier getest en gedemonstreerd worden. De proeven moeten windenergie op zee uiteindelijk goedkoper maken en kennis opleveren.

Het windpark zal naar verwachting vanaf 2021 genoeg groene stroom opleveren voor ruim 25.000 huishoudens. Voor de geleverde stroom kan Two Towers nog een subsidie van maximaal 35 miljoen euro in de wacht slepen.