De Nederlandse industrie heeft vorig jaar 3 procent minder CO2 uitgestoten. Het is de eerste duidelijke daling van de CO2-uitstoot sinds 2013.

In totaal werd er 91,4 megaton van het broeikasgas uitgestoten, meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) dinsdag. Dat was in 2016 nog 94 megaton.

De daling is vooral te danken aan de energiesector, stelt de NEa. Zo daalde de uitstoot van kolencentrales met 16 procent ten opzichte van 2016 en een kwart ten opzichte van 2015.

De daling werd toen ingezet door het sluiten van oude kolencentrales of delen daarvan.