De overheid zou vlees onaantrekkelijk moeten maken door een hoger btw-tarief of accijnzen in te voeren.

De eetgewoonten van Nederlanders zullen namelijk drastisch moeten worden aangepast om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen tegen te gaan, stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dinsdag in een advies. 

Dat betekent dat mensen ''substantieel'' minder vlees moeten gaan eten en meer groente, peulvruchten en andere vegetarische producten.

Ook consumenten zelf hebben een verantwoordelijkheid om ''duurzamer en gezonder'' te gaan eten, vindt de Rli. Daarnaast kunnen tv-koks ingezet worden ''om te zorgen dat eten met meer groenten en fruit en minder dierlijke producten wordt geassocieerd met aantrekkelijk, lekker, en gemakkelijk te bereiden voedsel.''

Bovendien zouden de voedselindustrie, groothandels, supermarkten en restaurants meer ''duurzamere'' producten kunnen aanbieden.

Contraproductief

Volgens de Centrale Organisatie voor de Vleessector COV werken hogere belastingen op vlees niet. ''Iedere keer opnieuw de vleestaks van stal halen, verandert niks. Dat dit fiscale idee onuitvoerbaar en contraproductief is, blijkt uit diverse studies'', zegt voorzitter Jos Goebbels.

Volgens hem worden andere sectoren ten onrechte buiten schot gelaten in het rapport, als het gaat om het oplossen van het milieuvraagstuk. Volgens de COV-voorman loopt de Nederlandse vleessector voorop als het gaat om verduurzamen.

Verschuiven

De verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten is nu 70/30. Maar dat kan volgens de Rli in 2030 naar 40/60 verschuiven. ''Dat is mogelijk en wenselijk vanwege de klimaatdoelstellingen. Binnen zo'n eetpatroon blijft er ruimte voor het eten (zij het met mate) van duurzaam geproduceerd vlees, zuivel en eieren'', meent de raad.

Volgens de Rli draagt de productie en consumptie van dierlijke producten, zoals vlees, zuivel en eieren, in belangrijke mate bij aan de broeikasgasuitstoot. De veehouderij veroorzaakt nu 10 procent van de totale uitstoot.

De afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn gemaakt over beperking van de uitstoot van broeikasgassen brengen voor Nederland ''een kolossale klimaatopgave'' met zich mee. Zo moet de uitstoot in 2050 95 procent lager zijn dan in 1990.

De Rli is een is een onafhankelijk adviesorgaan dat regering en parlement adviseert over duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.