Nederland is dichter bij het halen van de zeventien duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties waar de overheid zich aan heeft gecommitteerd.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Het gaat om doelen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en milieu, maar ook om ambities op het gebied van fatsoenlijke banen, veiligheid en rechtvaardigheid. Het streven is om deze punten tussen 2015 en 2030 te verbeteren.

De meeste SDG-indicatoren laten voor Nederland een positieve ontwikkeling zien. Nederland scoort vooral goed op economisch vlak. Zo is er sinds de laatste meting in 2016 een verbetering te zien bij de doelstelling voor volwaardige banen en economische groei.

Het bbp per hoofd van de bevolking in Nederland is één van de hoogste in Europa. Het risico op armoede is, ondanks een stijging in 2016, internationaal gezien nog steeds laag.

Milieudoelen 

Nederland scoort juist laag op milieudoelen. Nederland staat al langer vrijwel onderaan de ranglijst voor hernieuwbare energie. De uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking is ook relatief hoog. Het aandeel biologische landbouw is juist relatief laag.

Verder scoort Nederland hoog als het gaat om het percentage vrouwen in de politiek met een aandeel van 38 procent onder parlementariërs en lokale raadsleden. In het bedrijfsleven is het aandeel vrouwen op leidinggevende posities met 26 procent in 2015 juist laag. Hiermee staat ons land op plek 25 van de 28 EU-landen. Het vorige kabinet had als doel een aandeel van 30 procent gesteld.