Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht de komende tien jaar ongeveer 28 miljard euro te moeten investeren om ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming bij te houden.

Het bedrijf wijst onder meer op de ambitie van de Duitse regering om tegen 2050 een koolstofarme economie te realiseren, waarbij 80 procent van de stroom tegen die tijd komt uit bijvoorbeeld wind of zon. Ook in Nederland zijn volgens TenneT soortgelijke ontwikkelingen gaande.

Zo is het doel van de Nederlandse regering om uiterlijk in 2030 de kolencentrales te sluiten. In Nederland wordt onder meer geld gestoken in de uitbreiding van het net, terwijl ook kosten worden gemaakt voor een onderhouds- en vervangingsprogramma.

Verdere ontwikkeling van stroomwinning op zee na 2023 is niet opgenomen in het totale investeringsplan van TenneT, omdat daar in Den Haag nog een definitieve klap op moet worden gegeven.

TenneT investeerde vorig jaar bijna 1,8 miljard euro in zijn hoogspanningsnetten. De omzet van het bedrijf steeg in een jaar tijd van 3,2 miljard naar 3,9 miljard euro.