Duitsland zou zich meer in moeten spannen om de kapitaalmarkt in het land bij te laten dragen aan duurzame investeringen en de klimaatdoelen. Doet Duitsland dit niet, dan zal dat op de lange termijn hoge kosten tot gevolg hebben voor investeerders en burgers, zo blijkt uit een nieuwe studie. 
 

Volgens een rapport van verschillende financiële instellingen zoals de Frankfurt School of Management, Deutsche Börse en Wereld Natuur Fonds (WNF), zou Duitsland zich meer moeten gedragen als bijvoorbeeld Zweden, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waar meer duurzame investeringen en onderzoek gestimuleerd worden. 

Uit recente analyses is gebleken dat het Duitsland als geheel zo'n 1 biljoen euro gaat kosten om de uitstoot van koolstofdioxide zoals afgesproken is in Europa, terug te brengen met enkele tientallen procenten.

Om te voorkomen dat er extra geld uitgegeven moet worden om deze doelen te halen, zouden Duitse partijen nu al meer moeten in moeten zetten op duurzame investeringen.

Als voorbeeld noemen de onderzoekers Duitse pensioenfondsen en andere grote investeerders, die nu nog veel geld steken in projecten die gericht zijn op fossiele brandstoffen, zoals steenkolen.

Uit het rapport blijkt dat deze investeringen hun waarde snel zouden kunnen verliezen, op het moment dat de Duitse overheid de klimaatdoelen strikt gaat naleven.

De extra uitgaven die vervolgens toch nodig zouden zijn om de klimaatdoelen te halen en de vermindere waarde van de investeringen, zou ervoor kunnen zorgen dat Duitsland haar huidige internationale concurrentiepositie zou kunnen verliezen, zo luidt de conclusie.