De chemietak van AkzoNobel en Gasunie onderzoeken samen de mogelijkheden om op grote schaal duurzaam opgewekte stroom om te zetten in waterstof, die vervolgens als brandstof kan worden gebruikt. De bedrijven willen daarvoor een grote installatie bouwen voor de elektrolyse van water op Chemie Park Delfzijl.

Met een capaciteit van twintig megawatt zou het volgens AkzoNobel en Gasunie de grootste fabriek in zijn soort van Europa worden. De installatie moet drie kiloton waterstof per jaar gaan leveren, genoeg om bijvoorbeeld driehonderd waterstofbussen te laten rijden. Volgend jaar besluiten de partijen of zij de plannen doorzetten.

Het voordeel van waterstof als brandstof voor bijvoorbeeld voertuigen of industriële toepassingen, is dat bij de verbranding ervan geen CO2 of andere broeikasgassen vrijkomen.

Bij de productie is dat nu nog wel het geval, omdat de meeste waterstof gewonnen wordt uit aardgas. Anders is dat met elektrolyse, waarbij water met behulp van stroom gesplitst wordt in waterstof en zuurstof.

Expertise

Samen denken AkzoNobel en Gasunie over de juiste expertise te beschikken om die duurzamere manier van produceren grootschalig van de grond te krijgen. Het doel is om uiteindelijk installaties te kunnen bouwen die op nog grotere schaal (vanaf honderd megawatt) duurzame stroom converteren en opslaan in de vorm van waterstof.

Noord-Nederland is volgens de bedrijven een geschikte plek voor dit experiment. Er wordt op grote schaal groene stroom opgewekt, er zijn chemische bedrijven gevestigd en de benodigde infrastructuur voor de opslag en transport van gas is aanwezig.