De internationale olie- en gasbedrijven Shell, BP, Total, Eni, Repsol, ExxonMobil en Wintershall gaan de uitstoot van methaan verder beperken. Daarvoor is door de bedrijven een gezamenlijke verklaring ondertekend.

Methaan is het voornaamste bestanddeel van aardgas en komt vrij bij de productie van gas. Methaan is echter een krachtig broeikasgas.

Omdat steeds meer wordt ingezet op aardgas als energiebron is terugdringen van de methaanuitstoot van groot belang in de strijd tegen klimaatverandering.

Naast het terugdringen van de methaanuitstoot willen de bedrijven ook de metingen van emissies verbeteren, regelgeving aanscherpen en transparantie rond methaanuitstoot vergroten. Verder dringen ze ook bij andere partijen aan om de uitstoot van methaan te verlagen, zoals producenten en consumenten.