Een klacht van milieuorganisaties over het klimaatbeleid van ING wordt in behandeling genomen door het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP). Dat is een instelling die kijkt of bedrijven zich houden aan de richtlijnen van de OESO, de organisatie van westerse industrielanden, over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De klacht gaat over wat ING doet om de impact van zijn financieringen op de uitstoot van broeikasgassen inzichtelijk te maken en die uitstoot terug te dringen. Volgens Greenpeace, Milieudefensie, BankTrack en Oxfam Novib schiet de bank daarin tekort.

''ING zegt al jaren zich hard te maken voor het klimaat. Maar ondertussen blijft de bank gewoon geld lenen aan bedrijven die nieuwe kolencentrales bouwen. Om klimaatverandering te stoppen moeten we juist kolencentrales sluiten'', zegt campagneleider Kim Schoppink van Greenpeace.

Het NCP ziet voldoende aanleiding om de klacht in behandeling te nemen. Dat betekent dat er onder voorzitterschap van het contactpunt onderhandelingen gaan plaatsvinden tussen ING en de milieuorganisaties. Over de juistheid van alle beweringen zijn geen uitspraken gedaan.

ING laat weten aan de dialoog mee te werken. De bank verklaart zijn indirecte broeikasgasuitstoot ook graag in kaart te willen brengen om vervolgens te kunnen publiceren. Volgens het financiële concern is dat echter moeilijk. ''Er bestaat momenteel geen internationale standaard voor betrouwbare en vergelijkbare data om CO2-uitstoot mee te berekenen.''