Het aantal ritten van Nederlandse vrachtauto’s met zogenoemde Euro 6-motoren is in de eerste helft van 2017 toegenomen. 38 procent van de ritten werd op deze schonere motoren gereden, tegenover ongeveer een kwart een jaar eerder.

Op afstanden van boven de driehonderd kilometer werd zelfs in meer dan de helft van de ritten met de meer milieuvriendelijke motoren gereden, zo blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sinds motoren met de Euro 6-milieuklasse in 2013 werden ingevoerd, neemt het gebruik van vrachtwagens met deze motoren jaarlijks met gemiddeld 2,2 procentpunt toe. De motoren stoten 80 procent minder stikstof uit dan motoren in de Euro 5-klasse.

De Euro 6-motoren worden vooral voor langere ritten ingezet. Voor ritten tot en met 25 kilometer wordt in een kwart van de gevallen nog een Euro 0-4-motor ingezet.

In 2016 maakten Nederlandse vrachtauto’s 83 miljoen ritten. Het overgrote deel heeft Duitsland of België als bestemming. Ruim 45 procent van die ritten werd gereden in vrachtwagens met een Euro 6-motor. Bij ritten binnen Nederland lag dat aandeel 10 procentpunt lager.