De Nederlandse olie- en gasindustrie denkt dat productieplatforms in de Noordzee hergebruikt kunnen worden voor een duurzame economie. Zo zouden ze kunnen worden omgebouwd om de stroom van windmolens om te zetten in waterstof. 

Ook zou bij bedrijven opgevangen CO2 kunnen worden opgeslagen in de lege gasvelden onder de Noordzee.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht hun installaties op te ruimen als ze niet meer gebruikt worden. Door hergebruik, planmatig ontmantelen en het delen van kennis kunnen bedrijven de kosten daarvoor beperken.

Om dat mogelijk te maken richten brancheorganisatie Nogepa en Energie Beheer Nederland (EBN), het staatsbedrijf dat in de olie- en gaswinning deelneemt, dinsdag een kennisplatform op.

Er zijn ruim honderdvijftig productieplatforms in de Noordzee. Daarnaast ligt er nog zo'n drieduizend kilometer aan leidingen. De kosten voor het opruimen van alle infrastructuur worden op 7 miljard euro geschat.