Minister Kamp trekt 150 miljoen euro uit voor mestvergisters

Minister Kamp van Economische Zaken trekt 150 miljoen euro uit om melkveehouders te ondersteunen die een zogenoemde monomestvergister op hun boerderij willen plaatsen.

Met zo'n apparaat kan mest worden omgezet in hernieuwbare energie zoals groen gas, elektriciteit of warmte.

Monomestvergisters dragen ook bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgas. Alleen projecten die binnen twee jaar daadwerkelijk hernieuwbare energie leveren, komen in aanmerking voor een bijdrage.

Broeikasgassen

Volgens coöperatie Jumpstart, die 130 miljoen euro aan subsidie krijgt voor de plaatsing van 103 vergisters, staat de vermindering van uitstoot van broeikasgassen met die installaties gelijk aan 31.000 auto’s minder op de weg of het equivalent van 670.000 zonnepanelen.

Volgens Kamp is de de bouw van monomestvergisters om meerdere redenen goed nieuws. Zo biedt een gemiddelde vergister voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer veertig huishoudens.

CO2

Daarnaast worden broeikasgasemissies uit de mest voorkomen, wat weer bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot van CO2.

FrieslandCampina heeft al gezegd de met de monomestvergisters opgewekte stroom te zullen afnemen. Het zuivelconcern is goed voor de verwerking van ongeveer 70 procent van de melk van melkveehouders in Nederland.

Volgens de sector kunnen tegen 2020 zo'n duizend monomestvergisters geplaatst zijn.

Lees meer over:
Tip de redactie