De Nederlandse staat mag garant staan voor leningen die banken verstrekken voor 'groene' energieprojecten van bedrijven. 

Volgens de Europese Commissie is er geen sprake van staatssteun, omdat er een normale vergoeding voor moet worden betaald.

De zogeheten energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF) gaat dit jaar van start. De regeling is bedoeld voor projecten van bedrijven met bijvoorbeeld aardwarmte, biomassa en energiebesparing- en opslag.

Marktpartijen zijn vanwege de risico's vaak niet bereid hiervoor leningen te verstrekken.

De overheid garandeert tot 80 procent van de leningen, waarvoor in de eerste twee jaar 80 miljoen euro beschikbaar is. Nederland heeft de commissie ervan overtuigd dat alleen leningen voor levensvatbare projecten in aanmerking komen voor een garantie.