Het aantal dieselauto's dat voor 2001 is gebouwd, is het afgelopen jaar opnieuw verder afgenomen. Landelijk nam het aantal oude personen- en bedrijfsauto’s op diesel af met 18 procent. Er waren er begin dit jaar nog 155.000 van over. 

Begin 2010 stonden nog 570.000 diesels geregistreerd die voor 2001 waren gebouwd, meldt het CBS dinsdag. De afname sinds dat moment is 73 procent.

De daling was het grootst in steden die speciale maatregelen hebben ingevoerd om dit soort auto's van de straat te krijgen. Van de vier grootste gemeenten is de daling in Rotterdam het grootst. Dat lijkt te maken te hebben met het beleid van de gemeente.

Sinds 2014 krijgen Rotterdammers een subsidie voor het laten slopen van hun oude dieselauto en sinds begin 2016 mogen die wagens in een bepaald deel van de stad, de milieuzone, niet meer rijden. Het aantal oude dieselauto's is in Rotterdam het afgelopen jaar bijna gehalveerd en sinds 2010 met 86 procent afgenomen.

In Utrecht is een vergelijkbaar beeld te zien. Daar nam het aantal vervuilende, oude auto’s drastisch af toen tussen eind 2013 en begin 2016 een gesubsidieerde sloopregeling gold. In deze jaren daalde het aantal met gemiddeld 32 procent per jaar, het afgelopen jaar nog met 20 procent. Inmiddels zijn in Utrecht nog 1.500 oude dieselwagens over, het laagste aantal van de vier grootste steden.

In Amsterdam en Den Haag nam het aantal diesels met 24 en 20 procent af. Amsterdam telt de meeste dieselauto's van voor 2001: het zijn er nog 5.500.

Raad van State

Begin februari keurde de Raad van State de instelling van een milieuzone in Utrecht goed. Tegen de zone was een zaak aangespannen door de autobezittersvereniging KNAC en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht. Die laatste organisatie betoogde dat de luchtkwaliteit door de maatregelen juist afneemt, omdat auto's nu meer moeten omrijden.