Nederland moet fors de portemonnee trekken om de melkveestapel in te laten krimpen, om daarmee aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en aan de Europese wetten omtrent ammoniakuitstoot te voldoen. 

Volgens Milieudefensie hangt er een prijskaartje van 2,1 miljard euro aan.

Milieudefensie liet onderzoek doen naar de toekomst van de melkveehouderij. Daar kwam uit naar voren dat voor 2030 ongeveer een half miljoen koeien moeten verdwijnen om Nederland aan de regels en akkoorden te laten voldoen. Dat is ongeveer een kwart van de melkveestapel.

Voor de reductie van broeikasgas zijn volgens de organisatie ''technische oplossingen" niet voldoende en zal het aantal koeien per hectare grond moeten worden verminderd.

Verder pleit de milieuclub onder meer voor CO2-belasting op vlees en melk en de invoer van broeikas-emissierechten voor de agrarische sector.