Er zijn ten opzichte van 2014 bijna twee keer zoveel energie-aanbieders op de Nederlandse markt actief die louter groene stroom leveren. 

Dat zijn er nu vijfentwintig. Tegelijkertijd nam het aantal aanbieders van fossiele energie de afgelopen drie jaar af van 22 naar 13, becijferde belangenorganisatie WISE woensdag.

Alle grote energiebedrijven, die traditioneel veel uit fossiele brandstoffen opgewekte stroom leverden, hebben in 2016 hun aandeel stroom uit kolencentrales fors verminderd. Daarvoor in de plaats kwam veelal schonere stroom uit gascentrales.

De totale CO2-uitstoot in Nederland steeg in 2016 met 2,7 procent. Volgens WISE is dat te verklaren omdat de grote stroomleveranciers simpelweg meer stroom zijn gaan leveren.

Stroom

Die stroom uit kolencentrales vervingen ze veelal door stroom uit wat minder vervuilende gascentrales. De groene stroom die bijvoorbeeld Essent levert komt voor een belangrijk deel uit Noorse waterkrachtcentrales.

WISE hekelt die praktijk als ''sjoemelstroom'' omdat die in het buitenland opgewekte elektriciteit niet bijdraagt aan de vergroening en verduurzaming in Nederland.

Van de in Nederland actieve energiebedrijven bieden er nu nog dertien 'fossiele' energie aan. Drie jaar geleden waren dat er nog 22. Het aantal bedrijven dat louter groene stroom levert verdubbelde in die periode bijna. Het zijn er nu 25.