Sinds het verbod op het geven van gratis plastic tasjes in winkels in 2016 is het aantal verstrekte tasjes met 71 procent gedaald.

Dit valt te lezen in een nieuw rapport dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werd verricht naar de resultaten van het verbod.

Voor het onderzoek werden driehonderd winkeliers ondervraagd over hun ervaring met het verbod.

Bakkers en slagers zeggen dat zes op de tien klanten nu hun eigen tas meenemen. Bij warenhuizen komt dit uit op ongeveer 40 procent.

Sommige winkeliers hebben nog wel bezwaren tegen het verbod. Zo twijfelt men aan de effectiviteit van het beleid, vinden sommige winkeliers en handelaren de papieren tas ontoereikend en heeft men het gevoel minder service te kunnen bieden. De meeste winkeliers staan wel achter de maatregel. 

Zwerfafval

De maatregel werd ingevoerd om zwerfafval aan te pakken. Volgens een onderzoek van Rijkswaterstaat neemt het aantal plastic tasjes dat als zwerfafval eindigt sinds het verbod ook met 40 procent af. 

Als alternatief voor de plastic tas, biedt 30 procent van de winkeliers een papieren tas aan. In de meeste gevallen is deze gratis te krijgen. Voor verkopers van papieren tassen betekent dit goede zaken. Sommige groothandelaren hebben een verkoopstijging van 30 procent gemeld. Sommige handelaren twijfelen wel of deze praktijk meer milieuvriendelijk is.

Prijs 

Nog maar een klein percentage van de winkeliers en marktkooplui geeft de tas weg. Op de markt gaat het om 3 procent van de marktkoopmannen en bij warenhuizen staat het percentage op 5 procent. Bakkers, slagers en groenteboeren geven geen gratis tasjes meer weg.

Op de markt zijn de tassen het goedkoopst. Gemiddeld wordt er 6,9 cent gevraagd. Bij warenhuizen en de kleine ondernemers kost een tas ongeveer 10 cent. In uitzonderlijke gevallen kan de prijs van een tas uitschieten naar 25 tot 29 cent per stuk.