Bezitters van een woning die de status van rijksmonument heeft, kunnen vanaf juni een lening aanvragen voor verduurzaming van hun woning.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) maakt hier 10 miljoen euro voor vrij.

De regeling wordt ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds, dat nu ook het restauratiebudget voor bezitters van monumentale woningen beheert.

Daar komt nu eenmalig 10 miljoen euro bij voor het treffen van energiebesparende maatregelen. De monumentenbezitters kunnen uit het fonds een lening met relatief lage rente krijgen.

Door strenge eisen aan verbouwing en renovatie van deze panden, zijn dubbel glas of isolatie vaak geen optie, laat de Rijksoverheid weten.

"Met de investering maken we het voor bezitters van monumentale woningen ook aantrekkelijk om energie te besparen en zodoende het klimaat te ontzien", aldus Bussemaker.

Restauratie van een monument draagt dan niet alleen bij aan behoud van het erfgoed maar ook aan behoud van de leefbaarheid van ons land."