Rabobank zal de mogelijke winning van aardgas onder de Waddenzee niet direct financieren. Die belofte doet de bank vrijdag in een persverklaring.

Vorig jaar hebben vier mijnbouwbedrijven bij het ministerie van Economische Zaken een vergunning aangevraagd om dit gas te mogen winnen.

"De Waddenvereniging heeft investeerders gevraagd om hieraan niet mee te werken. In antwoord op dit verzoek heeft de Rabobank besloten dat zij de winning van aardgas onder de Waddenzee niet direct zal financieren", aldus de bank. 

Bodemdaling

"Deze boringen kunnen bodemdaling veroorzaken, waar ook al sprake is van zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering", stelt de bank. De Waddenvereniging vreest dat dit negatieve gevolgen heeft voor de natuur.

"Rabobank hanteert het voorzorgsprincipe bij activiteiten in kwetsbare natuurgebieden en heeft daarom besloten om gaswinning onder de Waddenzee uit te sluiten van financiering."

Daarmee zegt de bank alleen initiatieven in kwetsbare natuurgebieden te financieren als is bewezen dat "deze geen gevaar met zich meebrengen voor hun functioneren".

Aanscherping

Rabobank heeft het eigen klimaatbeleid ook op een andere manier aangescherpt. Vanaf vrijdag zal de bank ook geen directe financiering meer verstrekken aan kolenwinning, kolentransport en kolencentrales.

Ook geeft Rabobank voortaan voorrang aan de handel in duurzamere brandstoffen. De financiering van handel in fossiele brandstoffen zal in stappen worden afgebouwd.

"Wij zijn blij met dit duidelijke besluit van de Rabobank", stelt directeur Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging in dezelfde persverklaring. "We hopen dat andere banken en pensioenfondsen dit goede voorbeeld durven te volgen."