De Tweede Kamer wil dat de subsidie voor het meestoken van biomassa in kolencentrales wordt stopgezet. Een krappe meerderheid schaarde zich donderdag achter een voorstel van PvdA-Kamerlid Jan Vos, die sprak van een ''houtsnippersubsidie''.

De overheid subsidieert de opwekking van duurzame energie. Uitbaters van kolencentrales die biomassa, zoals houtsnippers, meestoken kunnen ook aanspraak maken op deze subsidies. Een kleine meerderheid van de Kamer wil hier nu dus vanaf. Volgens de indieners van het voorstel stijgen de grondstofkosten voor de biomassa de komende jaren, terwijl de kostprijs van wind- en zonne-energie juist dalen.

Het voorstel van Vos kon rekenen op steun van onder meer D66, GroenLinks, de SP en de ChristenUnie.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) gaf aan verrast te zijn door het voorstel. ''Het is me een raadsel'', zei hij. Als de subsidie wordt geschrapt komen de doelstellingen van het energieakkoord in gevaar, aldus de bewindsman. In het energieakkoord is afgesproken dat in 2020 14 procent van de energie die in Nederland wordt opgewekt duurzaam moet zijn. Dat doel zal volgens Kamp niet worden gehaald als de Kamer zijn zin krijgt.

De suggestie van Vos dat het meestoken van biomassa geen vorm van duurzame energie is, wees Kamp van de hand. ''Wat wel en niet duurzaam is staat in een Europese richtlijn. Ik sta hier geen dingen te verzinnen.''

Animatie door In60seconds