Kabinet wil in 2050 bijna geen CO2-uitstoot meer

Het kabinet wil dat Nederland in 2050 nog maar nauwelijks CO2 uitstoot. De uitstoot zou in een geleidelijk tempo moeten worden afgebouwd.

Dat staat in de Energieagenda die minister Henk Kamp (Economische Zaken) woensdag heeft gepubliceerd.

Het kabinet wil de vraag naar energie verminderen met energiebesparingen en het stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame warmte. Zo wordt het aantal windmolens op zee verder uitgebreid.

Verder vervalt de wettelijke verplichting voor aansluiting op het gasnetwerk. Er worden dan niet meer automatisch nieuwe gasnetten aangelegd voor nieuwbouwwijken. Dit moet het gebruik van gas terugdringen. Netbeheerders kunnen nu nog worden verplicht om woningen aan te sluiten op aardgas.

Duurzame auto's

Daarnaast streeft het kabinet ernaar dat in 2035 alleen nog maar duurzame auto's in Nederland worden verkocht.

Ook is het de bedoeling dat de spoorsector volledig op groene stroom overstapt en dat nieuwe bussen in het openbaar vervoer vanaf 2025 alleen rijden op hernieuwbare energie of biobrandstof.

Verder moeten veilige fietsverbindingen en investeringen in fietsenstallingen het voor Nederlanders aantrekkelijker maken om te fietsen. Van wegtransporteurs en de luchtvaart wordt een overschakeling naar duurzamere brandstoffen verwacht.

Ook zal de overheid energiebesparing door de industrie "krachtig stimuleren". Doel is om productieprocessen zo te veranderen dat de uitstoot van CO2 verminderd wordt. De CO2 die toch wordt uitgestoten kan volgens het kabinet worden opgeslagen in lege aardgasvelden in de Noordzee.

En voor consumenten die zelf energie opwekken, wordt het aantrekkelijker om energie op te slaan. Zo kunnen ze de energie verkopen als er veel vraag is of op een later moment zelf verbruiken.

Investeringen

"De transitie naar een CO2-arme energievoorziening is definitief ingezet, er is geen weg terug", stelt Kamp. "We moeten ons realiseren dat de omschakeling naar een CO2-arme economie grote investeringen vereist."

Het kabinet wil met beleid komen waarbij de verschuiving naar een duurzamere energievoorziening opweegt tegen de kosten en ook betaalbaar blijft voor burgers en bedrijven. "De kostenbesparing die gemaakt is bij wind op zee heeft al laten zien dat dit mogelijk is", stelt Kamp.

Omdat berekeningen over de kosten van de energietransitie erg uiteen lopen, zal het kabinet extra onderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten daarvan worden halverwege 2017 verwacht.

Zekerheid

"Bedrijven en lokale overheden hebben zekerheid nodig zodat zij hun plannen erop kunnen afstemmen. Volgende kabinetten zullen nog veel moeten uitwerken, maar wij leggen het fundament waarmee zij straks verder kunnen werken", meent Kamp.

Kamp belooft met betrokken partijen te zullen praten om afspraken te maken over de invulling van het beleid.

Lees meer over:
Tip de redactie