Het in het Energieakkoord gestelde doel om in 2020 14 procent van alle opgewekte energie te halen uit hernieuwbare bronnen, zoals wind- en zonne-energie, zal met de huidige groei van duurzame voorzieningen niet worden gehaald.   

Dat meldt het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van de Nationale Energieverkenning 2016. Naar verwachting blijft het percentage in 2020 steken op rond de 12,5 procent.

De onderzoekers verwachten dat de gemiddelde energierekening van consumenten in 2020 iets lager is dan de huidige rekening. "Het energiesysteem is taai, waardoor het niet eenvoudig is om ambities snel te realiseren", zeggen de onderzoekers. 

In 2023 zou het percentage duurzaam opgewekte energie op 16 procent moeten liggen, dat volgens het rapport wel haalbaar is, mede door de bouw van windmolenparken op zee.

De overheid wil dat het percentage groeit van ongeveer 5 procent op dit moment, tot 100 procent in 2050. Dat wordt onder meer bereikt met scherper toezicht op naleving van de Wet Milieubeheer en striktere Europese normen voor zuinige auto’s. 

Broeikasgas

De uitstoot van broeikasgassen neemt tussen 1990 en 2020 af met 23 procent. Daarna zal de uitstoot echter nog maar weinig dalen. In 2035 wordt 30 procent minder uitstoot verwacht ten opzichte van 1990, terwijl Nederland de ambitie heeft om in 2050 zeker 80 procent minder uit te stoten. 

In 2020 importeert Nederland ook nog stroom uit Duitsland. Door de toenemende inzet van windenergie en productie uit kolencentrales moet Nederland daarna stroom kunnen gaan exporteren.