Er komt dit jaar een miljard euro extra beschikbaar voor de subsidiëring van groene stroom.

Het gaat niet om nieuw geld, maar om subsidie die in eerste instantie pas de komende jaren beschikbaar zou komen, meldt het ministerie van Economische Zaken dinsdag. 

Het ministerie zegt tegemoet te willen komen aan de forse vraag. Zo kunnen projecten ook eerder gerealiseerd worden en behaalt Nederland eerder de klimaatdoelstellingen. 

In de eerste ronde van de stimuleringsregeling dit jaar was er 4 miljard euro beschikbaar, maar er werd ruim twee keer zoveel subsidie aangevraagd voor hernieuwbare energieprojecten als beschikbaar was. In het najaar zou er opnieuw 4 miljard euro subsidie beschikbaar komen, maar dit wordt verhoogd naar 5 miljard euro.

Subsidies groene energie

Bron: Ministerie EZ© NU.nl/Jerry Vermanen

Zonneprojecten 

In totaal is er voor dit 9 miljard euro beschikbaar. Voor volgend jaar is nog niet precies duidelijk hoeveel het subsidiebedrag wordt, maar volgens het ministerie gaat het om een vergelijkbaar budget. 

Bijna 90 procent van de projecten die een subsidie hebben gekregen in de vorige ronde, is een zonne-energieproject. Daarbij gaat het vaak om kleinschalige projecten. 

De SDE+ regeling is erop gericht om de goedkoopste technologieën te ondersteunen. De meeste subsidie is voor biomassa. Zo wordt 1,5 miljard euro van de beschikbare 4 miljard besteed aan het bij- en meestoken van biomassa in kolencentrales.

Geothermie

Andere categorieën waar veel subsidie voor is gereserveerd zijn biomassa warmte en WKK (989 miljoen euro) en geothermie (914 miljoen euro).

Voor zonne-energie is 172 miljoen euro toegezegd en ontwikkelaars die windmolens op land gaan bouwen hebben 39 miljoen euro toegezegd gekregen.

Ontwikkelaars die de subsidie aanvragen krijgen voor vijftien jaar een bedrag als vergoeding voor de productie van groene stroom. Als er geen stroom wordt geproduceerd, wordt er ook geen subsidie uitgekeerd.