De energie-intensieve industrie in Nederland heeft een plan opgesteld om de eigen uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in 2050 met 80 tot 85 procent te hebben teruggebracht.

Bedrijven als Tata Steel, Heineken, Dow, AkzoNobel en KPN denken dat dit met een reeks maatregelen mogelijk is. Maar om de doelstelling te halen is het ook nodig dat de overheid bepaalde wet en regelgeving bijstelt, zeggen ze.

De voorstellen zijn donderdag gepresenteerd op een congres van VEMW, een kenniscentrum en belangenbehartiger van de industrie. In Nederland zijn grootgebruikers als raffinaderijen, de chemiesector, de metallurgische industrie en de papierindustrie goed voor een kwart van het totale energiegebruik.

"De afgelopen twee decennia is hun CO2-uitstoot al met circa 20 procent teruggebracht. Maar het tempo moet omhoog", zegt VEMW-directeur Hans Grünfeld. Voor nog eens 60 procent aan CO2-reductie is volgens hem een "trendbreuk" nodig, vandaar dat de sector met het plan komt.

Langetermijnambities

Daarmee wordt ook gehoor gegeven aan de langetermijnambities van de overheid zelf, aldus Grünfeld. De opstellers willen hun uitstoot onder meer verminderen door restwarmte beter te benutten en CO2 af te vangen en te hergebruiken of op te slaan in lege gasvelden.

In het plan draait het overigens wel vooral om langetermijntoezeggingen die grote investeringen vergen. Er is niet gekeken naar de manier waarop de doelstellingen van het in 2013 gesloten Energieakkoord in de praktijk kunnen worden gebracht.

Dat is iets wat bedrijven en branches afzonderlijk moeten doen, verklaart Grünfeld. Vorige maand werd duidelijk dat bijvoorbeeld de zware industrie nog met plannen moet komen om bepaalde afspraken uit dat akkoord voor de komende paar jaar na te komen.

Broeikaseffect

Volgens wetenschappers is het gehalte koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer is nog nooit zo sterk toegenomen als in 2015.

De toename van koolstofdioxide in de lucht wordt gezien als oorzaak van het broeikaseffect. De uitstoot van CO2 is sinds 2000 jaarlijks met 2 tot 3 procent gestegen.

Klimaattop

Deze cijfers staan haaks op de voorspellingen die eind 2014 werden gedaan tijdens de grote klimaattop in Parijs. Volgens onderzoekers was de wereldwijde uitstoot van CO2 naar verwachting niet gegroeid in 2015.

De wetenschappers waarschuwden op de klimaattop wel dat de uitstoot van CO2 de komende jaren weer zou gaan groeien als meer landen zich economisch ontwikkelen. De landen die de potentie hebben flink te groeien, gebruiken nog op vrij grote schaal kolen.

Ook in Nederland stijgt de CO2-uitstoot, bleek recent uit cijfers van het CBS. Dit komt doordat er drie grote nieuwe kolencentrales bij zijn gekomen.