Alle bedrijven moeten gaan betalen voor de klimaatschade die zij veroorzaken. Afschaffing van kortingen op de energiebelasting voor grootverbruikers kan daarin een eerste stap zijn. 

Daarvoor pleit De Nederlandsche Bank (DNB) in een vrijdag gepubliceerd rapport. Met name in de industrie ontbreekt het aan financiële prikkels voor veel ondernemingen om hun energieverbruik en daarmee hun bijdrage aan de uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te dringen.

Er is een Europees systeem voor de handel in zogenoemde emissierechten, maar daar vallen niet alle bedrijfstakken onder.

DNB vindt dat Nederland sneller werk moet maken van een overgang naar een klimaatneutrale economie. Het belasten van CO2 om de uitstoot terug te dringen is daarvoor een belangrijk instrument. Wel moeten daarover Europese afspraken worden gemaakt, om te voorkomen dat een ongelijk speelveld ontstaat.

Plannen

Na het in december gesloten klimaatakkoord van Parijs is het volgens DNB niet meer de vraag of, maar hoe de overgang van fossiel naar duurzaam gemaakt moet worden. Daarbij is het zaak nu al plannen te maken voor de lange termijn, om te voorkomen dat schoksgewijze aanpassingen het bedrijfsleven en de economie hard raken.

''De Nederlandse economie is gespecialiseerd in CO2-intensieve processen'', waarschuwt de centrale bank. ''Dit betekent dat de Nederlandse economie relatief sterk kan worden geraakt door klimaatbeleid, onder andere via de concurrentiepositie.''