De landen rond de Noordzee willen meer doen met afval zoals compost, plastic en resten uit verbrandingsovens.

Om de handel in dergelijke secundaire grondstoffen eenvoudiger te maken, hebben overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hier donderdag in Brussel een akkoord over gesloten.

Landen kijken verschillend aan tegen deze reststoffen, wat ze lastig verhandelbaar maakt. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en overheden gaan aan de slag om (juridische) obstakels uit de weg te ruimen en de regelgeving af te stemmen.

Namens Nederland zette minister Sharon Dijksma (Milieu) haar handtekening onder de zogeheten International Green Deal North Sea Resources Roundabout.

Ook Frankrijk, Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en organisaties als Natuur en Milieu en VNO-NCW sloten zich aan bij de 'grondstoffenrotonde’.

Exporteren

Een Nederlands bedrijf heeft bijvoorbeeld een techniek beschikbaar om kleine deeltjes aluminium, lood, zink, zilver en goud uit verbrandingsas te halen. Als Britse afvalbedrijven hun restafval makkelijker kunnen exporteren, kunnen deze grondstoffen in Nederland worden teruggewonnen, geeft Dijksma als voorbeeld. 

''Hiermee helpen we ook het milieu en brengen we de bedrijvigheid tussen de landen in het Noordzeegebied in een stroomversnelling.''