De doelen die in het Energieakkoord zijn gesteld voor 2020 zijn te halen dankzij extra maatregelen die worden genomen op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing. 

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport over de vooruitgang die wordt geboekt bij het duurzamer maken van de energievoorziening.

In het Energieakkoord werd in 2013 onder meer afgesproken dat in Nederland in 2020 14 procent van de energie op duurzame wijze wordt opgewekt.

Daarnaast moet er in dat jaar een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, van 100 petajoule (het equivalent van ruim 3 miljard kubieke meter gas). De energietransitie moet bovendien vijftienduizend banen opleveren.

Om de doelen voor 2020 te halen zijn extra maatregelen nodig, waarover alle betrokken partijen afgelopen tijd overeenstemming hebben bereikt.

Windenergie 

Zo is er een actieplan opgesteld om de productie van windenergie naar het afgesproken peil te krijgen. Verder komen er onder meer subsidies voor kleinschalige projecten op het gebied van duurzame energie en voor de verduurzaming van sportaccommodaties.

"De uitvoering van het Energieakkoord komt flink op stoom", stelde commissievoorzitter Ed Nijpels. 2016 is daarbij wel een "cruciaal jaar" voor een succesvol vervolg van het akkoord, dat uiteindelijk de opmaat moet vormen tot "een volledig duurzame energievoorziening in 2050", voegde hij daaraan toe.

Dit moet u weten over het energieakkoord