Het kabinet wil geen "verdere industrialisering van de veehouderij''. 

Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken woensdag in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamer ziet niets in de bouw van grote megastallen.

De bouw van een relatief grote megastal in het Limburgse Grubbenvorst was aanleiding voor het Kamerdebat. Daar moet een veebedrijf komen met meer dan een miljoen kippen, 35.000 varkens plus een mestvergister en slachterij. Op Grubbenvorst wilde Dijksma niet ingaan, omdat de Raad van State daarover nog uitspraken moet doen.

Volgens Dijksma is het ''niet zo eenvoudig'' om industrialisering van de veehouderij te voorkomen. Gemeenten en provincies hebben hierin grote zeggenschap.

De bewindsvrouw komt nog met een voorstel waarmee megastallen kunnen worden beperkt als de gezondheid in het geding is. Ook heeft het kabinet Noord-Brabant al meer armslag gegeven om eisen te stellen op gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn aan megastallen.