Brussel maakt een begin met het aanpakken van de schadelijke CO2-uitstoot door de internationale scheepvaart.

Vanaf 2018 moeten eigenaars van zeeschepen de milieuonvriendelijke uitstoot registreren, per tocht en per jaar. Dat willen de lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement. 

Zij bereikten daarover een voorlopig akkoord. Dat is woensdag in Brussel bekendgemaakt.

Het gaat om een eerste stap bij de geleidelijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in deze sector. Daarover was in Europees verband nog niets afgesproken. 

De nieuwe Europese regels zouden medio volgend jaar kunnen ingaan. De EU gaat de registraties van de CO2-uitstoot controleren. De informatie over de uitstoot moet uiteindelijk leiden tot een efficiëntere, schonere scheepvaart.

De regels gaan gelden voor alle schepen boven de vijfduizend ton bruto. Onder meer oorlogsschepen, vaartuigen voor de visvangst en houten schepen worden uitgezonderd.