VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer wil dat er vaart wordt gezet achter de ontwikkeling van de Marker Wadden, een eilandengroep in het Markermeer.

"Dit project is goed voor het vestigingsklimaat van Nederland", zegt hij.

De Boer bezocht op uitnodiging van Natuurmonumenten een proefeiland in het Markermeer. Komende jaren moeten de aan te leggen eilanden het Markermeer ecologisch en economisch versterken.

Volgens De Boer is de ontwikkeling van de Marker Wadden vergelijkbaar met de Deltawerken en kan het project het uithangbord voor Nederland worden indien in 2025 de World Expo naar Rotterdam komt. "Duurzaam wonen en werken in een deltagebied zal daar het thema zijn", aldus De Boer.

Het Markermeer, met een oppervlakte van ongeveer 70.000 hectare, is momenteel grotendeels levenloos doordat de stroming is stilgevallen na de aanleg van de Houtribdijk in de jaren 70. 

Duurzame groei

Met de gefaseerde aanleg van de eilanden moet het gebied weer ecologisch ontwikkelen en De Boer ziet hier ook voor het bedrijfsleven mogelijkheden.

"Wij staan voor een sterke economie die in dienst staat van de samenleving. Economische en duurzame groei gaan daarbij hand in hand", aldus de VNO-NCW-voorman.

Volgens hem bieden de eilanden kansen om Nederland nog steviger op de kaart te zetten als land met een ongekende expertise op het gebied van waterbouw en wateringenieurs.

Bovendien zal een natuurgebied als de Marker Wadden Nederland aantrekkelijker maken voor internationale ondernemingen, aangezien het Markermeer in de buurt van de Randstad ligt.

Trekpleister

Daarnaast zal de ontwikkeling van de Marker Wadden door de aanleg van lodges en haventjes een interessante toeristische trekpleister worden.

De Boer houdt wel een kleine slag om de arm. Hij wil de resultaten afwachten van het eerste eiland dat ontwikkeld wordt. De bouw hiervan begint vermoedelijk begin 2016.

Als de resultaten positief zijn wil hij zich actief gaan inzetten voor de ontwikkeling van de Marker Wadden.