Politieke onduidelijkheid remt de groei en ontwikkeling van hernieuwbare energie. Dat stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) donderdag in een rapport over de energiemarkt.

Volgens het agentschap zal de groei de komende jaren verder vertragen als wetgevers geen duidelijke voorwaarden scheppen om investeringen mogelijk te maken.

''De branche is onderhevig aan beleid. Onverwachte wijzigingen in stimuleringsregelingen vormen een risico dat investeerders niet kunnen beheersen", stelt het IEA. ''Dat kan leiden tot onverwachte kostenverhogingen en zorgen voor stagnatie in ontwikkelingen en groei."

Volgens het IEA wordt de komende jaren jaarlijks circa 230 miljard dollar gepompt in de ontwikkeling en opwekking van energie door wind, zon of biomassa. In 2013 was dit bedrag nog 250 miljard dollar. Daarmee komen de totale investeringen in schone energie in 2020 uit op 1,6 biljoen dollar (1,2 biljoen euro).

Kwart

Het IEA denkt dat energie uit hernieuwbare bronnen in 2020 in ruim een kwart van de wereldwijde energiebehoefte voorziet. Nu is dat nog 22 procent.

Volgens IEA-directeur Maria van der Hoeven is hernieuwbare energie een noodzakelijk onderdeel van de energiezekerheid. ''Onzekerheid over de regelgeving krijgt in steeds meer landen de overhand", zegt ze. ''Daardoor wordt het voor de hernieuwbare energie steeds lastiger om te concurreren, onder meer vanwege de bezorgdheid over de kosten."

Volgens Van der Hoeven is het tegenwoordig voor veel duurzame varianten echter niet nodig om veel te investeren. Wel denkt ze dat het rendement voor investeerders beter voorspelbaar moet worden. ''We moeten de komende tijd stevig nadenken over hoe we de markt gaan vormgeven", aldus de directeur.