Nieuwe kassen in de glastuinbouw zijn vanaf 2020 klimaatneutraal en bestaande kassen zullen tegen die tijd nog maar de helft van de fossiele brandstof verbruiken, vergeleken met 2011.

Dat hebben staatssecretaris Sharon Dijksma (Landbouw) en de brancheorganisatie LTO Nederland donderdag afgesproken.

Belangrijk in de nieuwe meerjarenafspraak is de versnelde toepassing van het gebruik van aardwarmte. In 2020 moet 5 procent van het energieverbruik in de glastuinbouw met aardwarmte worden ingevuld.

Het kabinet stelt 10 miljoen euro extra beschikbaar voor de bestaande garantieregeling hiervoor. Die zorgt ervoor dat tuinders niet financieel in de problemen komen als een aardwarmtebron minder oplevert dan verwacht. De totale pot voor garanties op misboringen komt daardoor op 87 miljoen euro.

Aardwarmte

Aardwarmte is warmte uit diepe aardlagen, dieper dan 500 meter. Door het boren van twee putten, één om warm water omhoog te pompen en één om het afgekoelde water weer terug in de grond te pompen, kan warm water uit de diepe ondergrond worden gebruikt voor het verwarmen van bijvoorbeeld kassen en huizen.

Het ministerie van Economische Zaken en het glastuinbouwbedrijfsleven hebben ook toegezegd dat zij tot en met 2017 elk in totaal 10 miljoen euro zullen investeren in onderzoek en kennisuitwisseling. Het is de bedoeling dat de glastuinbouw in 2050 een ,,volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening'' heeft.