Wereldwijd hebben 95 ontwikkelingslanden beleid aangenomen om duurzame energie te promoten. 

Dat blijkt uit een rapport van het Netwerk voor Duurzame Energie dat bij de Verenigde Naties werd gepresenteerd. Het is een sterke toename. In 2005 hadden nog maar vijftien ontwikkelingslanden zo'n beleid.

Het aantal landen dat een duurzaam energiebeleid voert en doelstellingen heeft opgesteld, is tot 144 gestegen. Niet eerder waren er zoveel landen die een dergelijk beleid hebben ingevoerd.

In 2012 werd 19 procent van het wereldwijde energieverbruik voorzien met duurzaam opgewekte energie. Dat aandeel is in 2013 verder gegroeid.

Vorig jaar werden voor het eerst meer installaties gebouwd voor het opwekken van zonne-energie dan voor windenergie.