Met een CO2-emissie van 760 miljoen ton was Duitsland vorig jaar als grootste economie van de Europese Unie tevens de grootste vervuiler.

In tegenstelling tot de meeste andere lidstaten nam de uitstoot bij de oosterburen met ongeveer 2 procent toe ten opzichte van 2012.

Dat heeft het Europese statistiekbureau Eurostat gemeld in een vroege schatting.

Duitsland steekt de laatste jaren veel energie in het terugdringen van de uitstoot en het stimuleren van groene energie. Het land wil in 2050 80 procent minder uitstoten dan in 1990, maar lijkt die doelstelling niet te gaan halen.

Bruinkool

Het aandeel van bruinkool als energiebron is toegenomen in het land. Groene energie vervangt in Duitsland nog te vaak kernenergie in plaats van energiecentrales die op fossiele brandstoffen draaien. In vergelijking met 1990 ligt de uitstootdaling rond de 23 procent.

De uitstoot van CO2 in de gehele Europese Unie is vorig jaar naar schatting met tweeënhalf procent afgenomen. In 22 van de 28 lidstaten nam de emissie af ten opzichte van 2012.

Duitsland wordt gevolgd door Groot-Brittannië met 455 miljoen ton en Frankrijk met 346 miljoen ton. In Nederland was de uitstoot 162 miljoen ton, 0,3 procent minder dan in 2012.

Deze vier landen waren samen met Italië, Polen en Spanje in 2013 verantwoordelijk voor 77 procent van de CO2-uitstoot in de hele unie.

Afname

Een oorzaak voor de daling noemt Eurostat niet. Wel tekent het statistiekbureau aan dat de mate van uitstoot wordt beïnvloed door klimaat, economische groei, bevolkingsgrootte, transport en industrie. Ook hebben de EU-lidstaten klimaatdoelstellingen waarin het doel is om de uitstoot terug te dringen.

In 2012 was de uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen al met 1,6 procent afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor.