Unilever heeft de afgelopen drie jaar vorderingen gemaakt in de duurzaamheidsdoelstellingen die het bedrijf zichzelf heeft gesteld. 

Behalve winst voor het milieu en gemeenschappen, heeft dit het concern sinds 2008 ook nog 350 miljoen euro aan besparingen opgeleverd, zo maakt Unilever maandag bekend.

De producent van levensmiddelen en verzorgingsartikelen liet weten dat de besparingen vooral voortkomen uit kosten die het concern niet hoefde te maken voor grondstoffen en uit maatregelen die zijn genomen voor een zuiniger gebruik van energie en water en een lagere productie van afvalstoffen.

Ook gebruikt Unilever nu 15 procent minder plastic.

Doelstelling

Verder is 48 procent van de grondstoffen die het concern nu inkoopt afkomstig van duurzame bronnen. In 2010 was dat nog maar 14 procent, terwijl de doelstelling voor 2020 100 procent is.

Daarnaast heeft Unilever onder meer de CO2-uitstoot uit de energie die nodig is voor de productie met 32 procent laten dalen. Ook het watergebruik is afgenomen.

Unilever wil zijn duurzaamheidsplannen nu verder uitwerken en daarbij onder meer de nadruk leggen op het tegengaan van ontbossing en de verbetering van het lot van boeren en vrouwelijke werknemers in opkomende landen.

Ook zal het bedrijf nog scherper kijken naar manieren om mensen beter toegang te geven tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.