De landbouw krijgt te maken met de gevolgen van de voorspelde klimaatverandering. Door het stijgende zeewater komt er minder zoet water beschikbaar en zo komt de voedselproductie onder druk te staan, blijkt zondag uit het vijfde rapport van het VN-klimaatpanel.

In Japan stemden vertegenwoordigers van 110 landen in met dit rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over de effecten van klimaatverandering en de mogelijkheden voor aanpassing.

Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) is het zaak werk te maken van ‘klimaatslimme’ landbouw, ook al omdat er in 2050 wereldwijd 9 miljard monden moeten worden gevoed, 2 miljard meer dan nu.

Dijksma: ,,Zeker met deze laatste alarmerende cijfers van het IPCC is dat een levensgrote uitdaging. We zullen dus de landbouw klimaatslim moeten maken. Daarmee spelen we in op klimaatverandering en het voorkomt erger. In Nederland doen we dat door ervaring op te doen met landbouw in de verzilte gebieden. In Afrika door de landbouw te helpen met sterke gewassen en een klimaatbestendige omgeving’’.

In Den Haag houden Dijksma en de Wereldbank eind april een conferentie over de gevolgen van de klimaatverandering en het belang van gezonde oceanen voor een duurzame voedselvoorziening.