Bijna 80 procent van de Nederlanders vindt de Afsluitdijk een goede locatie voor het plaatsen van windmolens.

Dat blijkt donderdag uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Eneco. De overheid concludeerde onlangs na onderzoek dat plaatsing van windmolens langs de Afsluitdijk technisch mogelijk is.

Iets minder dan een derde van de Nederlanders (30 procent) wil verder dat hun gemeente zich inzet om windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen.

62 procent zou graag zien dat de eigen gemeente een actieve rol speelt in het mogelijk maken van lokaal duurzaam opgewekte energie.

Draagvlak

Het draagvlak voor windenergie in Nederland is groot. Bijna 80 procent staat hier positief tegenover. Twee op de drie Nederlanders hebben er geen bezwaar tegen als er in hun buurt windmolens worden geplaatst, mits deze geen geluidsoverlast veroorzaken.

SP-stemmers staan met 78 procent het meest positief tegenover windmolens in de buurt. Voor PvdA- en VVD-stemmers ligt dit percentage respectievelijk op 66 en 61 procent.

Voor het onderzoek zijn in februari iets meer dan duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd door onderzoeksbureau Ipsos.