China gaat milieuwetgeving aanscherpen en notoire vervuilers dwingen om schadevergoedingen uit te keren. Dat heeft lid van het Chinese Politbureau Zhang Dejiang zondag gezegd.

Zhang zei tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Nationaal Volkscongres dat vervuilende ondernemingen milieuschade veroorzaken en dat zij hiervoor verantwoordelijk moeten worden gehouden.

Ook moet er strenger toezicht komen. De in Noord-Korea opgeleide staatsbedrijfskundige Zhang zei dat er wettelijke hervormingen worden voorbereid, maar gaf hier verder geen uitleg over.

In januari werd in Beijing luchtverontreiniging gemeten met een dichtheid van twintig keer groter dan door de Wereldgezondheidsorganisatie als veilig wordt beschouwd. In februari en maart was de smog zo ernstig dat enkele mensen met hart- en ademhalingsproblemen in het ziekenhuis werden opgenomen.

Scholen

Ook bleven een paar scholen gesloten. China heeft vaker gezegd de luchtvervuiling te zullen aanpakken, maar is tot nu toe terughoudend geweest met het nemen van maatregelen om dit terug te dringen.

Het Chinese Nationale Volkscongres is momenteel bijeen om economische plannen te bespreken en nationale en regionale budgetten toe te kennen. De zitting wordt ook een evaluatie van het eerste jaar onder het bewind van de nieuwe president Xi Jinping.