De helft van de leden van de Waddenvereniging is tegen de winning van windenergie in het Waddengebied.

De andere helft vindt dat windmolens niet zomaar geplaatst mogen worden, maar kan er onder bepaalde voorwaarden mee leven.

Dat blijkt uit een enquête van de vereniging onder haar leden waarvan de uitslag maandag werd bekendgemaakt.

Het plaatsen van windmolens tast het landschap aan en kan schadelijk zijn voor vogels, vinden vrijwel alle leden. Daarom wijst een meerderheid de plaatsing van de molens in duinen, natuurgebieden en de Waddenzee af.

Infrastructuur

Wel steunen ze de bouw van windturbines langs bestaande infrastructuur en op industrieterreinen. Om het open landschap van de Waddenzee te beschermen, moeten windmolens volgens de vereniging geconcentreerd worden op zo min mogelijk plaatsen aan de kust. Het liefst op plekken waar al hoge gebouwen staan.

In tien jaar tijd moeten de drie waddenprovincies Noord-Holland, Groningen en Friesland het vermogen, opgewekt door windenergie, meer dan verdubbelen.

Het Rijk en de provincies hebben daarover afspraken gemaakt. Vorige maand drong het bestuur van de Waddeneilanden er in een brief aan minister Henk Kamp (Economische Zaken) al op aan met een alternatief te komen voor windmolens vlak voor de kust.