Energiebedrijf Nuon gaat bij het afsluiten van contracten met aannemers het naleven van arbeidsvoorwaarden en regelgeving in de gehele keten afdwingen.

Dat blijkt woensdag uit een verklaring (pdf) van het Nationaal Contactpunt OESO-Richtlijnen, waarbij vakbond FNV Eemshaven de duurzaamheidskwestie had aangekaart.

Nuon gaat met terugwerkende kracht per 1 november 2013 haar hoofdaannemers op alle grote projecten verplichten dat zij voor hun leveranciers en onderaannemers dezelfde standaarden hanteren als voor henzelf. Dit geldt op het gebied van arbeidsvoorwaarden, loontarieven en de naleving nationale en internationale regelgeving.

"Daarmee verplicht de hoofdaannemer onderaannemers contractueel zich te allen tijde te houden aan wet- en regelgeving", zo valt te lezen in de verklaring.

Eemshaven

"Met deze afspraak erkent Nuon eigenlijk als eerste Nederlandse multinational dat er iets structureel mis is in de wijze van onderaanbesteding", zegt Masja Zwart van FNV Eemshaven in een reactie op het akkoord. 

De FNV trok in 2012 bij het Nationaal Contactpunt (NCP) aan de bel. De vakbond onderzocht de werkomstandigheden bij de bouw van de energiecentrale in de Groningse Eemshaven en concludeerde dat veel onderaannemers hun werknemers onderbetaalden.

Volgens de OESO-richtlijnen zijn grote bedrijven verplicht actief te zorgen voor juiste arbeidsverhoudingen en betalingen in hun hele keten. OESO gaat hierin verder dan de Nederlandse wetgeving, die in veel gevallen hoofdaannemers niet aansprakelijk stelt voor het handelen van hun onderaannemers. 

"Hoewel we tevreden zijn over de afspraak met Nuon, wordt hiermee tegelijkertijd aangetoond dat de huidige regelgeving in Nederland volstrekt onvoldoende is", stelt Zwart. 

MVO

In de OESO-richtlijnen liggen de verwachtingen vastgelegd van 46 overheden, waaronder de Nederlandse, op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij het internationaal zakendoen. Het Nationaal Contactpunt (NCP) bemiddelt bij geschillen over de toepassing van de richtlijnen.