PvdA en VVD willen sociaal ondernemen stimuleren en aantrekkelijker maken. 

De regeringspartijen denken dan aan groeikapitaal of het aanpassen van aanbestedingsregels. Ook zou een aparte rechtsvorm, zoals in het Verenigd Koninkrijk, een mogelijkheid zijn.

Bedrijven die sociaal ondernemen combineren een maatschappelijke missie met winst maken. Dit soort ondernemingen proberen bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid, luchtvervuiling en eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.

Maar ze zijn niet of nauwelijks afhankelijk van subsidie. De bedrijven verdienen hun geld met de verkoop van diensten of producten.

Duwtje

"De VVD wil onderzoeken of de politiek deze vorm van ondernemen een duwtje in de rug kan geven door bijvoorbeeld regels te schrappen", laat VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas weten.

PvdA'er Jan Vos vindt het jammer dat de overheid nu nog geen speciaal beleid heeft voor sociaal ondernemerschap. "De overheid kan dit proces versnellen en barrières wegnemen", zegt Vos.

Achterhoede

Volgens Willemijn Verloop van het platform Social Enterprise NL loopt Nederland wat betreft sociaal ondernemen "enorm achter".

"We worden zelfs the black hole of Europe genoemd op dit thema. Dit terwijl de sector in andere Europese landen al jaren wordt aangejaagd en gestimuleerd door overheden", zegt Verloop. 

Werkgelegenheid

Social Enterprise NL is een platform dat sociaal ondernemerschap wil versterken door initiatieven te steunen, te lobbyen en onderzoek te doen.

Uit eigen onderzoek blijkt dat de werkgelegenheid bij zulke bedrijven tussen 2010 en 2012 met een kwart is toegenomen. Ook verwacht 90 procent van de ondervraagde bedrijven in het komende jaar te kunnen uitbreiden. 

Op verzoek van PvdA en VVD presenteert het platform donderdag een pakket stimuleringsmaatregelen aan de Kamercommissie van Economische Zaken.