Nederland en andere EU-lidstaten moeten de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40 procent hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. 

Dat is een van de voorstellen van de Europese Commissie in Brussel in het nieuwe milieu- en klimaatplan (pdf) voor Europa.

Momenteel ligt het streefcijfer voor 2020 nog op 20 procent. Op andere klimaatfronten toonde de Commissie zich minder ambitieus. 

De Commissie zette woensdag nieuw klimaatbeleid uiteen en presenteerde klimaatdoelstellingen die in 2030 moeten worden gehaald. Tot het jaar 2020 hield de Commissie de '20-20-20'-lijn aan: 20 procent minder CO2-uitstoot dan in 1990, 20 procent meer hernieuwbare energie als zon en wind en 20 procent meer energie-efficiëntie. 

Strenger

De nieuwe doelstellingen tot 2030 zijn ambitieuzer, maar gaan sommige landen en milieugroepen toch niet ver genoeg. Zij hadden graag gezien dat lidstaten strengere streefcijfers hadden opgelegd gekregen wat betreft het aandeel duurzame energie in het totale energieverbruik. 

Over zestien jaar wil de Commissie dat het energieverbruik voor 27 procent uit duurzaam opgewekte energie bestaat. Het Europees Parlement drong eerder deze maand aan op 30 procent. De Commissie wil ook dat efficiënter met energie wordt omgegaan. Maar dit doel werd niet in cijfers gevat. 

D66

D66 vindt het plan niet ambitieus genoeg. "Juist nu de wereld het gevaar en de urgentie van klimaatverandering lijkt in te zien, zwakt Europa de eigen ambities af", zegt Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy

"Dat is schadelijk voor onszelf en de wereld en het tast de geloofwaardigheid van Europa in het klimaatdebat verder aan", aldus Gerbrandy.

Lees meer over duurzaamheid op NUzakelijk