Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zullen steeds vaker met elkaar gaan samenwerken om de wereld te verduurzamen.

Dat zegt Atzo Nicolaï, directeur van chemieconcern DSM tegen NUzakelijk.

"DSM zoekt maatschappelijke organisaties heel bewust op. We moeten het in de toekomst echt van deze samenwerkingsvormen hebben."

Die maatschappelijke organisaties (ngo’s) zijn volgens Nicolaï de missende schakel in de meer gangbare samenwerkingsvormen tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven.

"Iedereen heeft het altijd over deze zogenoemde 'gouden driehoek’, maar ik geloof nog meer in het 'groene vierkant’, waarbij ook ngo’s aanschuiven", aldus Nicolaï. "Ngo’s zoeken zelf ook steeds vaker toenadering, die komt niet alleen uit het bedrijfsleven."

Een goed voorbeeld van deze samenwerking is volgens Nicolaï een overeenkomst die het bedrijf vrijdag tekende met Natuurmonumenten, over hergebruik van plantafval zoals riet, gras en snoeihout dat uit de natuurgebieden van Natuurmonumenten komt. Vooralsnog is er bij dit project nog geen universiteit of overheid betrokken.

Gist en enzymen

DSM kan de enzymen en gisten leveren die deze plantenresten afbreken tot grondstof voor hoogwaardige biomaterialen, biogas of tweede generatie biobrandstof.

"Wij hebben een lange traditie met gist en enzymen, nog vanuit Gist Brocades, dat in 1998 door DSM werd overgenomen. We weten goed hoe we moeilijk afbreekbare biomassa moeten behandelen", aldus Nicolaï.

DSM gaat de 175.000 ton biomassa die jaarlijks uit de Nederlandse bossen komt echter niet zelf verwerken, maar gaat met Natuurmonumenten op zoek naar een partner die DSM’s technologie wil inzetten in een nieuw te bouwen fabriek. "Ik plaats bij dezen dan ook een veredelde contactadvertentie", zegt Nicolaï. "We hebben nog geen partner op het oog."

DSM’s kennis over deze afbraakprocessen resulteerde in 2012 al in een joint-venture met Poet, een van de grootste Amerikaanse ehtanolproducenten, waarmee het bladeren en stengels van mais om gaat zetten in bio-ethanol. "Daar wordt onze technologie echt heel grootschalig ingezet."

Nederlands ding

De samenwerking tussen overheid, wetenschap, bedrijfsleven en ngo’s is "echt een Nederlands ding", zegt Nicolaï. "We zagen dat het ook goed werkte bij de totstandkoming van het Energieakkoord afgelopen zomer. In het buitenland is die samenwerking veel minder vanzelfsprekend."

Bij het 'groene vierkant’ moeten alle partijen hun beste beentje voorzetten. De overheid zou wat Nicolaï betreft op het gebied van biomassa nog wel een extra stap kunnen zetten. "In Amerika bijvoorbeeld wordt verplicht een groot deel biobrandstof bijgemengd bij fossiele brandstoffen. Hier zou dat ook moeten."

Tweede generatie

Maar in Europa liggen biobrandstoffen erg gevoelig omdat ze zorgen voor verdringing van voedselgewassen en grootschalige ontbossing. Nicolaï begrijpt die zorg. "Maar DSM ontwikkelt nu juist producten voor tweede generatie biomassa, zoals de niet-eetbare delen van planten en ander plantafval."

DSM eindigt al jaren goed in de Dow Jones Sustainability Index, een wereldwijde ranglijst van duurzame bedrijven. "We hechten sterk aan duurzaamheid", zegt Nicolaï.

Het chemieconcern wil altijd milieuvriendelijker zijn dan de concurrentie. Eco Plus heeft het bedrijf die strategie genoemd. "We liggen prima op schema. Met alle projecten die we in de pijplijn hebben, zitten we aan 80 procent van de doelstelling."